لاغری با سی.بی.تی - شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
شب یلدا - پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
کتاب وقتی غذا عشق می شود - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
تو یک عقابی پس به پرواز بیاندیش - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
لاغری به روش ای.اف.تی - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
طب سوزنی برای درمان چاقی - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
طب سوزنی برای درمان چاقی - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
طب سوزنی برای درمان چاقی - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
طب سوزنی برای درمان چاقی - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
میلاد حضرت محمد رسول الله - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶
قدرت ذهن و قدرت فکر - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
قدرت ذهن - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
رابطه انسولین و دیابت - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
رابطه انسولین و دیابت - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
رابطه چاقی و دیابت - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶