تشنگی در ماه رمضان - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
آماده شدن برای ماه رمضان - شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
لاغری با روزه داری - سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
آمادگی برای ماه رمضان - دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
تغذیه در ماه مبارک رمضان - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
لاغری ژنتیکی - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
چاقی ژنتیکی - چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
رادیو بدن 15 - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
غذا خوردن تا سیر شدن یا تمام شدن - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
رادیو بدن 14 - شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
تاثیر رژیم لاغری بر قاعدگی - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
رادیو بدن 13 - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
لاغری سریع بعد از تعطیلات عید نوروز - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
رادیو بدن 12 - شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
هدف گذاری در لاغری - چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶