رادیو بدن 10 - شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
میخوام لاغر بشم چیکار کنم - پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
میخوام لاغر بشم چیکار کنم - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
رادیو بدن 7 - شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
لاغری راحت - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
رادیو بدن 6 - شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
چی بخورم لاغر بشم؟ - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
رادیو بدن 4 - شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
لاغری دائمی بدون بازگشت - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
رادیو بدن 3 - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
لاغری و ریزش مو - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
رادیو بددن 5 - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
چگونه خیلی زود لاغر شویم - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
رادیو بدن 2 - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
رادیو بدن ۱: مدیریت استراتژیک بدن - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵