چاقی بعد از عید و روش از بین بردن آن - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
روانشناسی چاقی - چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
چگونه خود را مرتبا به چالش بکشیم - یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
انعطاف پذیری عصبی و لاغری - چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
کشف رسالت زندگی - دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷
مغز و معجزه رسیدن به هدف - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷
نوروز، زمانی برای چاقی یا لاغری؟ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
نوروز مبارک - چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
لاغری مغز - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
روز مادر - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
چاقی و ارتباط آن با مغز - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تنبلی ذهن - یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
لاغری با گول زدن مغز - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
رژیم لاغری غارنشین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
لاغری با هیپنوتراپی - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶